LichChieu.net

Điều khoản và Bảo mật


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. 1. Cam kết khi sử dụng dịch vụ

  Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng LichChieu.net có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của quy định bảo mật của chúng tôi.

 2. 2. Thu thập thông tin cá nhân

  LichChieu.net hoàn toàn miễn phí, chúng tôi không yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin cá nhân. Trong trường hợp bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website, LichChieu.net chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác. Các thông tin cá nhân này được LichChieu.net sử dụng để nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

 3. 3. Cách thức sử dụng thông tin thu thập được

  Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.

 4. 4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

  Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

 5. 5. Cookies

  Cookies là những file nhỏ được lưu trên máy của bạn để ghi chép các hoạt động của bạn trong một website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng, với mục đích đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

  Trên website LichChieu.net, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác. Những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và LichChieu.net không thể truy cập vào thông tin này. Hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cho phép lưu cookies tự động, và bạn có thể tự vô hiệu chức năng này trong phần cài đặt của trình duyệt.

 6. 6. Liên kết các Website khác

  Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang LichChieu.net và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

 7. 7. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

  Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Dù vậy, khi bạn tự xoá các thông tin đó, chúng tôi vẫn có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

 8. 8. Điều khoản thay đổi

  LichChieu.net có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web, cũng như các điều khoản bảo mật thông tin này vào bất cứ lúc nào.

 9. 9. Nội dung trang web

  Các thông tin trong trang web này được cung cấp “như đã đăng tải” và không kèm theo bất kỳ cam kết nào. LichChieu.net không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết quả của việc sử dụng dữ liệu trên trang web này. Mặc dù LichChieu.net luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong trang web này đều được cập nhật, chúng tôi không cam kết rằng những thông tin được đề cập còn đang hiện hành, chính xác và hoàn chỉnh.

  Mọi thành viên, khi sử dụng LichChieu.net, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với luật dân sự và luật bản quyền hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên.

 10. 10. Bản quyền

  Chúng tôi ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ, sáng tạo. LichChieu.net luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu LichChieu.net đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web. Nếu bạn cho rằng có bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào trên LichChieu.net, vui lòng liên hệ với chúng tôi, ban quản trị sẽ gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

 11. 11. Sở hữu trí tuệ

  Mọi nội dung được đăng tải trên LichChieu.net, bao gồm thiết kế, logo, chức năng kỹ thuật, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của LichChieu.net. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Ban quản trị LichChieu.net.


Ban quản trị LichChieu.net