LichChieu.net


Thứ 6 Hàng Tuần _ Nhân Đôi Điểm Tích Lũy

Cơ hội để THÀNH VIÊN VIỆT PHÚ nhân đôi thời gian nhận quà và lên cấp độ NHANH NHẤT .

Điều khoản và điều kiện:
- Áp dụng cho tất cả các suất chiếu trong ngày THỨ 6 hàng tuần     
- Vé free không được tham gia CT này .
- Không giới hạn số điểm được nhân đôi .
- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác


từ ngày 01/01/2017