LichChieu.net


Thứ 4 Hàng Tuần _ Đồng Giá 40.000/Vé

Việt Phú ưu đãi ĐỒNG GIÁ 40.000/VÉ cho tất cả khách hàng vào ngày THỨ 4 HÀNG TUẦN

Điều khoản và điều kiện:
- Áp dụng cho tất cả các suất chiếu trong ngày THỨ 4 hàng tuần     
- Giá vé 40.000 không áp dụng cho phim chiếu SNEAK SHOW .
- Không áp dụng vào các ngày Tết âm lịch
- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác

từ ngày 01/01/2017