LichChieu.net


Chương Trình Ngày Xem Phim Miễn Phí Cho Donald Trump Và Đỗ Nam Trung

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY XEM PHIM MIỄN PHÍ CHO DONALD TRUMP VÀ ĐỖ NAM TRUNG

 

Nếu bạn có trùng tên với Tổng Thống mới của Hoa Kì là DONALD TRUMP hay ĐỖ NAM TRUNG thì bạn thật may mắn, chúng tôi mời bạn xem phim cả ngày miễn phí tại Rạp chiếu phim PLATINUM CINEPLEX tại Royal City vào ngày 18/11/2016.

 

 

Thể lệ chương trình:

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng có tên DONALD TRUMP hoặc ĐỖ NAM TRUNG.
Khách hàng để được hưởng ưu đãi cần xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu tại quầy Box Office tại Platinum Royal City.
Chương trình chỉ áp dụng cho các phim 2D, khách hàng phải trực tiếp sử dụng vé miễn phí đã mua, không được phép bán hoặc cho tặng người khác.
Khách hàng chỉ được phép mua những vé xem phim có các suất chiếu không trùng lặp giờ chiếu lẫn nhau trong ngày 18/11/2016.
Chương trình không áp dụng cho phim 3D, phòng Lounge, không áp dụng trùng với các chương trình khuyến mại khác, không áp dụng cho hình thức mua vé trực tuyến.
Quyết định của BQL rạp chiếu phim Platinum là quyết định cuối cùng.

 

Các khuyến mãi khác