LichChieu.net


Big Smile Day 'Sớm' 23.01.2017

Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Ngày 23.01.2017

Nội dung: Big Smile Day sớm của tháng 1/2017 
+ 50.000 VNĐ/vé 2D ở T.HCM, Hà Nội
+ 45.000 VNĐ/vé 2D ở các tỉnh thành khác
Miễn phí 1 phần bắp trị giá 20.000 VNĐ khi xem phim trong ngày cho mọi khán giả 

Xem lịch chiếu và đặt vé xem phim ngay

Lưu ý: Big Smle Day trở lại là ngày thứ 2 cuối tháng từ tháng 2/2017 

BIG-SMILE-DAY-TET-CONCEPT-_-_1440x1440.png