LichChieu.net


Vệ Sĩ Sài Gòn - 50k/Vé


Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ ngày 6/1/2017 cho tới khi phim hết chiếu 

Nội dung:
+ Xem phim đồng giá 50.000 VNĐ/vé 
+ Áp dụng tại tất cả các rạp, với mọi khách hàng

Xem lịch chiếu và đặt vé xem phim ngay

1920x1080.jpg