LichChieu.net


Big Smile Day: 60,000 Đồng/Vé Xem Phim Rạp Superplex - Giảm Giá Couple Combo

Địa điểm: Rạp chiếu phim Lotte Cinema Gò Vấp

Thời gian: Ngày Big Smile Day - thứ 2 cuối cùng mỗi tháng


Nội dung
+ Trong ngày Big Smile Day, xem phim đồng giá: 60.000 đồng/vé rạp Superplex
+ Giảm giá Couple Combo  khi mua vé trong ngày này

Xem lịch chiếu phim và đặt vé online ngay


BSD-Superplex-S.jpg