LichChieu.net


Thứ 6 Rôm Rả

Thời gian: Thứ 06 (01.06.2018)

Địa điểm: áp dụng tại một số cụm rạp Lotte Cinema

 + Miền Bắc: Hạ Long, Tuyên Quang, Việt Trì, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình

 + Miền Nam: Phú Thọ (Q.11), Diamond, Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Dương
 

1920x1080-(4).jpg