LichChieu.net


Tiêu Chí Phân Loại Phim Theo Lứa Tuổi Cập Nhật Mới Từ Cục Điện Ảnh

Theo quy định, từ hôm nay (1/1/2017) Cục Điện ảnh sẽ áp dụng Bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi. Theo Bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi, có bốn mức phân loại phim: phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng (P); phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi (C13), phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 16 tuổi (C16); phim cấm phố biến đến khán giả dưới 18 tuổi (C18).

Lưu ý:

  • Với các khách hàng mua vé online qua app Galaxy Cinema, vui lòng update app mới của Galaxy Cinema:

HĐH Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galaxy.cinema

HĐH iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/galaxy-cinema/id593312549?mt=8

  • Đối với các phim C13, C16, C18, khách hàng vui lòng xuất trình giấy tờ tuỳ thân có ảnh (thẻ học sinh, CMND,...) trước khi mua vé.
  • Khách hàng vui lòng chứng thực được độ tuổi phù hợp với phim được phân loại như trên.
  • Galaxy Cinema có quyền từ chối việc bán vé hoặc vào phòng chiếu nếu khách hàng không tuân thủ đúng theo quy định.​