LichChieu.net


C'Tuesday - Combo Thả Ga

Áp dụng cho mỗi vé xem phim vào ngày Thứ Ba hàng tuần.

Được mua Combo đồng giá 45.000đ:

2 vé: mua được 1 combo 45k gồm 2 nước vừa + 1 bắp vừa

- 3 vé: mua được 1 combo giá 45k gồm 2 nước vừa + 1 nước nhỏ + 2 bắp vừa

- 4 vé: mua được 1 combo giá 45k gồm 2 nước vừa + 2 nước nhỏ + 2 bắp vừa