LichChieu.net


Mua Nhiều Trúng Nhiều

Bắt đầu từ 05/01 đến 10/01/2017, khi mua 2 vé xem phim BHD Star bạn sẽ có cơ hội trúng vé Saigon Heat

CÁCH THAM GIA:

  • Mua 2 vé xem phim bất kỳ
  • Chụp ảnh cuống vé và comment vào post  kèm hashtag 
  • BHD Star sẽ dành tặng vé xem trận Saigon Heat vs Kaohsiung Truth lúc 2:00pm ngày 14/01/2017
    • 4 vé Premium dành cho 4 thành viên tham gia đầu tiên
    • 10 vé Standard 1 dành cho 10 thành viên tham gia tiếp theo
    • 19 vé Standard 2 dành cho 19 thành viên tham gia kế tiếp

Chương trình bắt đầu từ 05/01 đến 10/01/2017.

Lưu ý: chỉ áp dụng cho các vé xem phim trong thời gian chương trình