LichChieu.net


Thể Lệ Tham Gia Minigame

  • Comment không được chỉnh sửa. Mỗi nick Facebook chỉ được comment 1 lần duy nhất.
  • BHD Star sẽ chọn ngẫu nhiên 02 khán giả may mắn nhất để trao quà
  • Để nhận quà, khách hàng cần đem theo 2 vé xem phim để làm cơ sở nhận quà.
  • Quà được phát duy nhất tại cụm rạp BHD Star Bitexco
  • Minigame sẽ kết thúc vào ngày 04.04.2018
  • Ảnh chụp phải là của chính thành viên, không được sao chép, chỉnh sửa dưới mọi hình thức
  • BTC có quyền từ chối trao giải với những nick Facebook ảo, giả mạo hoặc săn giải.