LichChieu.net


Lịch Hoạt Động

Đang yên đang lành, tết bất thình lình xuất hiện
500 anh em đừng lo lắng, bỏ túi ngay lịch hoạt động của BHD Star là bạn sẽ thả ga bung lụa
365 ngày, đón ông bà duy nhất chỉ 1 ngày, tất cả những ngày còn lại mở cửa theo lịch
 Chi tiết xem thêm lịch chiếu để mạnh tay đặt vé: